Formand: Ole Steffensen: 2e,1,3 formand@hviddingvej2.dk
Bmedlem: Leif Lind 2E,1,4
Bmedlem: Mary-Ann Quaye 2B

Husorden for A/B Bøgehaven

Forord
En andelsforening er et miniaturesamfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og derfor er det naturligt at opstille visse regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne. Reglerne i denne husorden er fastsat både for at beskytte beboerne og ejendommen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Husordenen er et led i bestræbelsen på at skabe god ro og orden for beboerne og holde ejendommen og friarealerne i pæn stand. I den forbindelse er det af stor betydning, hvis forældrene husker at vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel.

Husdyr
Det er tilladt at holde hund og kat for nuværende beboere. Ejerne af hundene er dog forpligtet til at holde dem i snor på foreningens arealer og til at rydde op efter dem. Husdyr må ikke være til gene for andre andelshavere i foreningen. Nyanskaffelse af hunde og andre større dyr er dog ikke tilladt, og tilflyttere til andelsboligforeningen må ikke holde hund.

Affald
De opstillede affaldscontainere skal benyttes. Glas og papir skal lægges i de dertil opstillede beholdere 20 meter længere nede af Hviddingvej. Storskrald skal anbringes i den dertil indrettede indhegning eller lægges i de opstillede containere ved depotrummet.

Biler
Biler og andre motorkøretøjer må ikke stilles sådan, at de generer udkørselen for andre.

Støj
Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres og betjenes således, at de ikke er til gene for andre beboere. Brug af slagboremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20:00 og 08:00.

Musik
Støjende musik samt anden støjende underholdning må kun udøves således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere og ikke i tidsrummet mellem kl. 22:00 og 08:00. Fester varsles ved opslag.

Leg
Børn må ikke lege eller støje på trapper og svalegange.

Rødovre Genbrugsplads
Valhøjs Alle 182,
2610 Rødovre

Åben alle ugens dage mellem 10 og 18